Post, Prywatny Informatyk

DKIM (DomainKeys Identified Mail) to technologia weryfikująca autentyczność wiadomości e-mail poprzez dodanie cyfrowego podpisu, co pomaga zwalczać spam, zapobiegać podrobieniu nadawcy i zwiększać zaufanie do otrzymywanych wiadomości. Aby skorzystać z DKIM, należy skonfigurować rekordy DNS domeny, co umożliwi weryfikację podpisów.

Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach e-maile są nieodłączną częścią naszej komunikacji zarówno w sferze osobistej, jak i biznesowej. Niestety, zwiększona liczba prób oszustw i ataków związanych z e-mailami sprawia, że ważne jest, abyśmy mogli ufać otrzymywanym wiadomościom. Jednym z narzędzi, które pomaga w weryfikacji autentyczności nadawcy i zabezpieczaniu naszych wiadomości przed manipulacją, jest DKIM (DomainKeys Identified Mail).

Czym jest DKIM?

DKIM to skrót od DomainKeys Identified Mail, czyli technologia służąca do weryfikacji autentyczności wiadomości e-mail. Działa ona na zasadzie podpisu cyfrowego, który jest dołączany do każdej wysyłanej wiadomości. Ten podpis jest generowany przez serwer nadawcy przy użyciu klucza prywatnego, a następnie weryfikowany przez serwer odbiorcy przy użyciu klucza publicznego, który jest dostępny w rekordach DNS domeny nadawcy.

Dlaczego DKIM jest ważny?

  1. Zwalcza spam: DKIM pomaga w zwalczaniu spamu, ponieważ serwery odbiorcze mogą zweryfikować, czy wiadomość pochodzi od prawidłowego nadawcy. W ten sposób można odfiltrować podejrzane wiadomości i zwiększyć skuteczność blokowania niechcianych e-maili.

  2. Zapobiega podrobieniu nadawcy: Jednym z najczęstszych sposobów oszustów jest podrobienie adresu nadawcy, aby wyglądało na to, że wiadomość pochodzi od znanej i zaufanej osoby lub firmy. DKIM zapobiega temu, ponieważ serwer odbiorcy może weryfikować autentyczność podpisu i upewnić się, że nadawca jest prawdziwy.

  3. Poprawia zaufanie: Posiadanie DKIM w naszych wiadomościach e-mail może zwiększyć zaufanie odbiorców do naszych wiadomości. Odbiorcy mogą być pewni, że wiadomość pochodzi od prawdziwego nadawcy i nie została zmodyfikowana w czasie transmisji.

Jak działa DKIM?

Gdy serwer odbiorcy otrzymuje wiadomość z podpisem DKIM, przeprowadza proces weryfikacji. Wykorzystuje klucz publiczny, który znajduje się w rekordach DNS domeny nadawcy, aby sprawdzić, czy podpis jest prawidłowy i czy wiadomość nie została zmodyfikowana w czasie transmisji. Jeśli weryfikacja jest pomyślna, wiadomość jest uznawana za autentyczną i pochodzącą od zaufanego nadawcy.

Jak skonfigurować DKIM?

Aby skorzystać z DKIM, musimy skonfigurować odpowiednie rekordy DNS dla naszej domeny, które zawierają informacje o kluczu publicznym, który będzie używany do weryfikacji podpisów. Proces konfiguracji może być nieco skomplikowany, ale większość platform e-mailowych i dostawców usług hostingowych udostępnia narzędzia ułatwiające tę procedurę.

Podsumowanie

DKIM (DomainKeys Identified Mail) jest ważnym narzędziem, które pomaga w weryfikacji autentyczności wiadomości e-mail. Poprzez dodanie podpisu cyfrowego do każdej wysyłanej wiadomości, DKIM pomaga w zwalczaniu spamu, zapobiega podrobieniu nadawcy i zwiększa ogólne zaufanie do naszych wiadomości. Konfiguracja DKIM wymaga pewnej wiedzy technicznej, ale jest wart zachodu, aby zabezpieczyć nasze e-maile i poprawić ogólną skuteczność komunikacji elektronicznej.

W usłudze hostingowej PrywatnyInformatyk.pl DKIM jest skonfigurowany dla każdej obsługiwanej domeny.