Post, Prywatny Informatyk

Dowiedz się, jak skonfigurować moduły SMTP Authentication Support i Ludwig w Drupalu, aby poprawić niezawodność i bezpieczeństwo wysyłania e-maili poprzez zewnętrzne serwery SMTP

Konfiguracja wysyłania e-maili z zewnętrznych serwerów SMTP w Drupalu może znacznie poprawić niezawodność i bezpieczeństwo komunikacji e-mailowej Twojej strony. Aby to osiągnąć, wykorzystamy dwa moduły: SMTP Authentication Support oraz Ludwig. SMTP Authentication Support pozwala na wysyłanie e-maili przez zewnętrzny serwer SMTP, a Ludwig upraszcza zarządzanie zależnościami PHP, eliminując potrzebę korzystania z Composera. Poniżej znajduje się krok po kroku instrukcja, jak to zrobić.

Instalacja i Konfiguracja

1. Instalacja Modułu Ludwig

Moduł Ludwig jest idealnym rozwiązaniem, jeśli nie używasz Composera, ponieważ automatycznie pobiera i instaluje wymagane biblioteki dla innych modułów.

 1. Pobierz i zainstaluj moduł Ludwig z strony projektu Ludwig.
  • Przejdź do interfejsu administracyjnego Drupala i wybierz sekcję Rozszerzenia.
  • Znajdź i zainstaluj moduł Ludwig.

2. Instalacja Modułu SMTP Authentication Support

Moduł SMTP Authentication Support pozwala Drupalu na wysyłanie e-maili za pomocą zewnętrznego serwera SMTP, omijając wbudowaną funkcję mail() PHP.

 1. Pobierz najnowszą wersję modułu SMTP Authentication Support z strony projektu SMTP Authentication Support.
  • Przejdź do interfejsu administracyjnego Drupala i wybierz sekcję Rozszerzenia.
  • Znajdź i zainstaluj moduł SMTP Authentication Support.

3. Automatyczna Instalacja Biblioteki PHPMailer

Dzięki zainstalowanemu modułowi Ludwig, biblioteka PHPMailer, która jest niezbędna do działania modułu SMTP Authentication Support, zostanie automatycznie pobrana i zainstalowana.

4. Konfiguracja Modułu SMTP Authentication Support

Po zainstalowaniu wymaganych modułów, możemy przejść do konfiguracji SMTP Authentication Support.

 1. Przejdź do konfiguracji SMTP:
  • W interfejsie administracyjnym Drupala przejdź do sekcji Konfiguracja -> System -> Mail system -> SMTP Authentication Support.
  • Wprowadź dane swojego serwera SMTP, takie jak adres serwera, port, typ szyfrowania (TLS/SSL), nazwa użytkownika i hasło.
 2. Testowanie konfiguracji:
  • Wysyłaj testowy e-mail, aby upewnić się, że wszystkie dane są poprawne i że wiadomości e-mail są wysyłane prawidłowo.

Korzystając z modułów SMTP Authentication Support i Ludwig, możesz łatwo skonfigurować Drupala do wysyłania e-maili przez zewnętrzny serwer SMTP. SMTP Authentication Support zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo, a Ludwig upraszcza zarządzanie zależnościami, eliminując potrzebę użycia Composera. Dzięki tym modułom Twoja strona będzie działać sprawniej i bardziej profesjonalnie.

Więcej informacji o modułach

SMTP Authentication Support

Moduł SMTP Authentication Support pozwala Drupalowi na wysyłanie e-maili za pośrednictwem serwera SMTP, omijając wbudowaną funkcję mail() PHP. Jest to przydatne, gdy chcesz korzystać z bardziej niezawodnych i bezpiecznych usług wysyłania e-maili, takich jak te oferowane przez zewnętrznych dostawców SMTP. Moduł ten wspiera również uwierzytelnianie SMTP oraz szyfrowanie SSL/TLS, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo przesyłanych wiadomości.

Więcej informacji: SMTP Authentication Support na Drupal.org

Ludwig

Moduł Ludwig jest narzędziem do zarządzania zależnościami PHP w Drupalu, które automatycznie pobiera i instaluje wymagane biblioteki. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z Composera. Ludwig upraszcza proces instalacji, eliminując potrzebę ręcznego pobierania i instalowania bibliotek, takich jak PHPMailer, niezbędnych do działania innych modułów.

Więcej informacji: Ludwig na Drupal.org